St. Xavier’s School, Durgapur
"Like Gold In A Furnace"
Phone No: 0343-2502181; 0343-2504152
Address: Bidhannagar, P.O: ABL Township,
Durgapur, Pincode: 713206
Web: www.stxaviersdgp.com
Email: stxaviersdgp@yahoo.net.in
  • St. Francis Xavier
  • St. Francis Xavier
Faculty

Administration

Fr. I.V.Patrick, S.J.

Principal, Secretary

Fr. K.C. Jacob, S.J.
Superior, Jesuit Community
Fr. M. Thomas Varghese, S.J.
Vice Principal
Mr. Rajat Baishnab

Accountant

Mr. Sudhir Singh
Office Assistant
Mr. Stanislaus Baptist

Office Assistant

Mr.Mani Shankar Das
Office Assistant

Staff [ Primary Teachers ]

SectionTeacher's NameSectionTeacher's Name
KG-AMs. Shampa MitraKG-BMs. Sheila Murmu
KG-CMs. Deepanwita GhoshKG-DMs. Padmavati Swamy
1-AMs. Esha Kakkar 1-BMs. Mary Andrews Koshy
1-CMs.Tapasi Bhattacharyya 1-DMs.Sangeeta Sinha
2-AMs. Indira Ghosh 2-B Ms. Krishna Chakraborty
2-CMs. Mousree D. Mukherjee 2-DMs. Sudipa Mukhopadhyay
3-AMs. Rupa Maity3-BMs. Pampa Ghoshal
3-CMs. Polina Sekhar3-D Ms. Priyadarshini Deb Roy
4-AMs. Ananya Sikdar4-BMs.Manisha Gupta
4-CMs. Shalini Benedict4-DMs. Farheen Begum
Computer TeacherMs.Aditi MukherjeeSubject TeacherMs. Soma Ray
Subject TeacherMs Tripti Manisha AindSubject TeacherMs.Sharmistha Poddar
Subject TeacherMs. Pampa RoySubject TeacherMs. Protima Roy
Music T.Mr. Soumitra PaulSubject TeacherMr.James Saviour
Subject TeacherMr. Samrat GhosalSubject TeacherMs. Julie Thapa

Staff [ Secondary Teachers ]

ArtProtima RoyAllProtima Roy
5-A Ms. Pushpa Singh5-BMs. Chaitali Ganguli
5-CMs. Sharen P. Chandy5-DMs.Sumita Dutta Mazumdar
6-AMs.Pampa Roy6-BMs. Rakhy Vinod
6-C Ms. Anindita Ghosh6-DMr. Sushmita Bose
7-AMr. Sahalam Mondal7-BMr. John Henry Sundih
7-CMs. Babita Jaiswal7-DMs. Manoshree Bhattacharya
8-AMs.Sharmistha Poddar8-BMs. Kanya Kumari Basu
8-C Mr. Shukla Sarkar8-DMs.Navneet Ghai
9-AMs. Sulagna Mitra Sarkar9-BMr. Debabrata Chakraborty
9-CMr. Supriyo Banerjee9-DMr. Trijit Chatterjee
X-A Mr. Rajaditya BasuX-BMs. Suvalaxmi Maitra
X-CMr.Madhumita SenguptaX-DMr. Sandip Guha Roy
Computer TeacherMr. Trijit ChatterjeeComputer TeacherMs. Mome Mukherjee
Computer TeacherMr. Debabrata Chakraborty Subject TeacherMs. Pushpa Singh
Subject TeacherMs. Angana ChowdhurySubject TeacherMs. Sumita Saha
Subject TeacherMs. Paramita GangulyMusic TeacherMr. Soumitra Paul
Yoga TeacherMs. Ila DeSubject TeacherMr. Birendra Prasad
Subject TeacherMs. Souma ChakrabortySubject TeacherMr. Gautam Chatterjee
Subject TeacherMs. Debarati ChattopadhyaySubject TeacherMr. Samrat Ghosal

Staff [ Supporting Staff ]

Staff NameStaff Name
Ms. Agnes Angrao Mr. Chitra Bahadur Gurung
Mr. Khem Bahadur Thapa Mr. Tal Bahadur Thapa
Mr. Khandu Bauri Mr. Raghu Ruidas
Mr. Raju Gurung Mr. Suraj Gurung
Mr. Martin KailashMr. Rupus Kujur
Mr. Xavier Kujur Ms. Sumi Mandi
Mr. Ajoy MazumdarMr. Marshal Murmu
Mr. Harendra PaswanMr. Dulal Ruidas
Mr. Daniel Shyamal Gomes Mr. Ram Shankar Singh
Mr. Gopal RuidasMr. Banamali Lohar
Mr. Ranjan BaskiMr. Astam Tamang
Designed & Developed by Flexon Technologies Limited